Demolice

V této oblasti jsme prováděli demolice:

  • rodinných domů včetně doplňkových staveb;
  • objektů pro rekreaci;
  • zemědělských areálů včetně doplňkových staveb;
  • provozních objektů pro dopravu a služby;
  • průmyslových objektů.

Po provedení demolic jsme realizovali dočasné nebo konečné úpravy terénu.

Demolice provádíme zejména postupným rozebíráním objektů s tříděním materiálů; na některých stavbách jsme prováděli též drcení stavební suti pro její další využití.

Některé z prací probíhaly za současného provádění dočasných nebo trvalých statických opatření zachovávaných budov.

Máme zkušenosti s demolicemi objektů s nosnými konstrukcemi ze dřeva, zdiva, oceli, monolitického i prefabrikovaného betonu, se stavbami obsahujícími nebezpečné hmoty i u kterých je nutno současně zachovat či upravit inženýrské sítě nebo technická zařízení.


Demolice budov a objektů provádíme i nadále.


Některé námi demolované objekty si můžete prohlédnout zde