Personální zázemí společnosti

Přehled rozhodujících osob odpovědných za provádění prací

Jméno
Funkce
Vzdělání
Ing. Jiří Kliment, ml.
předseda představenstva a odpovědný zástupce
Ing. Petr Přikryl
člen představenstva
Ing. Jiří Kliment
člen představenstva

Autorizované osoby

Jméno
Osoba
Autorizace v oboru
Ing. Jiří Kliment ml.
AI
Pozemní stavby
Ing. Petr Přikryl
AT
Pozemní stavby
Ing. Bronislav Dvořák
AT
Pozemní stavby
Vytápění a vzduchotechnika
Zdravotní technika
Pavel Dufek
AT Pozemní stavby
Josef Novotný
AS
Pozemní stavby
Jiří Zadina
AS
Pozemní stavby

Personální zajištění společnosti

Firma disponuje potřebným rozsahem odborných pracovníků ve vedení společnosti, technických pozicích i v základních řemeslných profesích.

Společnost spolupracuje s mnoha odbornými firmami, kterými zajišťuje výkony, které sama neprovádí. Spolu s firmou REDOMO a.s. sídlí v areálu odborné firmy, které provádějí některé části staveb, zejména PSV a montáže: KEST s.r.o. (vyrábí a montuje truhlářské a tesařské konstrukce), VOTOP-HK s.r.o. (provádí instalace ZTI a UT) a ELFAM s.r.o. (provádí elektroinstalace).

Firma vlastními kapacitami provádí přípravu, projednání a provádění staveb.

Mnozí z pracovníků firmy jsou schopni vykovávat aktivity z více oborů a disponují oprávněními pro výkon činností, pro které jsou požadována zvláštní oprávnění. Řada pracovníků je odborně proškolena výrobci a distributory speciálních stavebních hmot a technologií.