Pojištění společnosti

Firma REDOMO a.s. je schopna zajistit pojištění zakázek ve dvou stupních. První představuje jeho stávající pojištění sjednané u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, které se univerzálně vztahuje na prováděné činnosti (tj. zejména na provádění všech jím realizovaných staveb) pro každý pojistný případ a druhým bývá v případě požadavku objednatele nová konkrétní pojistná smlouva (nebo dodatek ke stávající pojistné smlouvě), uzavřená výhradně pro účely realizace konkrétní zakázky, kterou se definují další pojistné podmínky, které nejsou ve stávajícím pojištění obsaženy (například zvýšení limitu pojistného, pojištění specifických rizik apod.).

Stávající pojištění společnosti

DruhVýše
Základní pojištění odpovědnosti za škody60 mil. Kč
Čisté finanční škody1 mil. Kč
Odpovědnost za věci užívané1 mil. Kč
Náhrada nákladů léčení pracovních úrazů1 mil. Kč
(U všech položek je spoluúčast 5 000 Kč)