Pojištění společnosti

Firma REDOMO a.s. je schopna zajistit pojištění zakázek ve dvou stupních. První představuje jeho stávající pojištění sjednané u pojišťovny Kooperativa a.s., které se univerzálně vztahuje na prováděné činnosti (tj. zejména na provádění všech jím realizovaných staveb) pro každý pojistný případ a druhým bývá v případě požadavku objednatele nová konkrétní pojistná smlouva (nebo dodatek ke stávající pojistné smlouvě), uzavřená výhradně pro účely realizace konkrétní zakázky, kterou se definují další pojistné podmínky, které nejsou ve stávajícím pojištění obsaženy (například zvýšení limitu pojistného, pojištění specifických rizik apod.).

Stávající pojištění společnosti
Druh
Výše
Základní pojištění odpovědnosti za škody
60 000 000 Kč
Čisté finanční škody
1 000 000 Kč
Odpovědnost za věci užívané 1 000 000 Kč
Náhrada nákladů léčení pracovních úrazů
1 000 000 Kč
(U všech položek je spoluúčast 5 000 Kč)