Technické a materiálové zázemí společnosti

Firma sídlí ve vlastním provozním areálu ve Vážní ulici ve Skladištní oblasti ve východní části Hradce Králové. V areálu jsou vedle správní administrativní budovy kryté skladové prostory,  dostatečné volné skladovací a parkovací plochy.

Společnost vlastní pro svou činnost výchozí dostatečné technické vybavení – nákladní a osobní vozidla, široký sortiment vlastních pracovních prostředků pro vlastní provádění staveb i zařízení stavenišť .

Zásobování staveb firmy REDOMO a.s. je zajišťováno v souladu s vnitřními platnými dokumenty integrovaného systému managementu jakosti. Společnost disponuje dostatečnými skladovými prostory (včetně krytých) pro dočasné uložení materiálu. Na dodávky materiálů, potřebných pro provádění zakázek, máme uzavřeny dlouhodobé dohody s významnými společnostmi obchodujícími se stavebními materiály.

Firma REDOMO a.s. provádí kontrolu dodávaných materiálů, aby byly dodrženy podmínky stanovené stavebním zákonem, souvisejícími předpisy a technickými normami.