Technické a materiálové zázemí společnosti

Firma sídlí ve vlastním provozním areálu ve Vážní ulici ve Skladištní oblasti ve východní části Hradce Králové. V areálu je správní administrativní budova, kryté skladové prostory a dostatečné volné skladovací a parkovací plochy.

Společnost vlastní nákladní vozidla, kontejnerová vozidla Mercedes-Benz s kontejnery (včetně vozidla s hydraulickou rukou), užitková a osobní vozidla. Pro provádění staveb máme široký sortiment vlastních pracovních prostředků pro vlastní provádění staveb – kompresory, míchačky, bourací kladiva, vrtačky, brusky, pily, svářečky, kalová čerpadla, staveništní rozvaděče, stavební výtah 600 kg, osobo-nákladní výtah 1 000 kg, stavební výtah Böcker HD 31, paletové vozíky, topidla, systémové bednění, systémové a trubkové lešení, stavební pojízdné plošiny, pracovní lešení, mobilní buňky, mobilní sklady, mobilní WC, nivelační přístroje a další vybavení. Vedle uvedeného firma vlastní rozsáhlé vybavení zázemí.

Zásobování staveb firmy REDOMO a.s. je zajišťováno v souladu s vnitřními platnými dokumenty integrovaného systému managementu jakosti. Společnost disponuje dostatečnými skladovými prostory (včetně krytých) pro dočasné uložení materiálu. Na dodávky materiálů, potřebných pro provádění zakázek, máme uzavřeny dlouhodobé dohody s významnými společnostmi obchodujícími se stavebními materiály. S výhodou využíváme služeb blízké firmy AZS – HK s.r.o., která dodává zejména stavební materiály pro suché konstrukce staveb a zateplovací pláště budov, suché stavební směsi, stavební chemii, nátěrové hmoty, potřeby a prostředky pro jejich aplikaci apod.

Firma REDOMO a.s. provádí kontrolu dodávaných materiálů tak, aby byly dodrženy podmínky stanovené stavebním zákonem, souvisejícími předpisy a technickými normami.