Fotogalerie

Do současné doby jsme prováděli mnohé stavby v několika regionech a fotodokumentace některých z nich (aktuálně je jich zde zařazeno více než 100) je rozdělena do několika různých oblastí podle jejich účelu.


Stavby pro bydlení, rekreaci a ubytování

V této oblasti jsme prováděli novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy, zateplení i demolice objektů.

V posledních době se v této oblasti zaměřujeme spíše na stavby bytových a řadových domů – na jejich rekonstrukce, stavební úpravy a novostavby.

Bytové domy, rodinné domy, penziony, hotely, jiné rekreační objekty

« 3 z 3 »


Stavby občanské vybavenosti

V této oblasti jsme prováděli novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy, zateplení i demolice různých objektů:

 • autoservisů včetně prodejních prostor autosalonů pro osobní i nákladní vozy;
 • administrativních budov;
 • budov pro veřejnou správu a služby;
 • škol a mateřských školek;
 • ubytoven a vyskoškolských kolejí;
 • zařízení pro zdravotní a sociální péči;
 • kulturních zařízení;
 • areálů a objektů pro sport a tělovýchovu;
 • bazénů;
 • kuchyňských provozů;
 • pro obchod, služby a zábavu;
 • pro soukromé obchodní firmy.

Stavby občanské vybavenosti různého rozsahu a účelu provádíme průběžně stále.

Stavby pro sociální a zdravotní služby
« 1 z 2 »
Stavby pro výchovu a vzdělávání
« 1 z 2 »

Stavby pro kulturu a sport

Stavby pro veřejné služby a správu

Autosalony a autoservisy

« 1 z 2 »

Stavby občanské vybavenosti ostatní – obchody, obchodní služby, …

« 1 z 2 »

Stavby pro dopravu a průmysl

V této oblasti jsme prováděli novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy, zateplení i demolice různých objektů:

 • administrativních provozů objektů pro dopravu, výrobu a skladování;
 • skladových a výrobních budov, hal, přístřešků, venkovních ploch;
 • komunikací a sadových úprav.

Mnohé práce jsme prováděli za nepřerušeného provozu i výroby probíhající nepřetržitě ve vícesměnném provozu i za každých klimatických podmínek.

Stavby pro dopravu a průmysl různého rozsahu a účelu provádíme průběžně stále.

Stavby pro dopravu, komunikace, parky

Stavby pro průmysl

« 1 z 2 »


Demolice

V této oblasti jsme prováděli demolice:

 • rodinných domů včetně doplňkových staveb;
 • objektů pro rekreaci;
 • zemědělských areálů včetně doplňkových staveb;
 • provozních objektů pro dopravu a služby;
 • průmyslových objektů.

Po provedení demolic jsme realizovali dočasné nebo konečné úpravy terénu.

Demolice provádíme zejména postupným rozebíráním objektů s tříděním materiálů; na některých stavbách jsme prováděli též drcení stavební suti pro její další využití.

Některé z prací probíhaly za současného provádění dočasných nebo trvalých statických opatření zachovávaných budov.

Máme zkušenosti s demolicemi objektů s nosnými konstrukcemi ze dřeva, zdiva, oceli, monolitického i prefabrikovaného betonu, se stavbami obsahujícími nebezpečné hmoty i u kterých je nutno současně zachovat či upravit inženýrské sítě nebo technická zařízení.

Demolice bytových, průmyslových a zemědělských objektů

Zateplení obvodových plášťů objektů

Zateplené novostavby, dodatečně zateplené objekty.

U listů s více stavbami se zateplení může týkat jen některých z uvedených staveb.

Zateplení – Bytové domy, rodinné domy, rekreační objekty

« 2 z 2 »

Zateplení – Stavby občanské vybavenosti a pro průmysl

« 1 z 3 »