Naše činnost

Stavební společnost REDOMO a.s. se zabývá především prováděním staveb z pozice generálního dodavatele a též odstraňováním staveb již nepotřebných. Za dobu existence firmy jsme prováděli a v současné době provádíme stavební činnost zejména v kraji Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském a v Praze, méně pak i v některých dalších regionech České republiky.

Provádíme nejen novostavby, ale v posledních letech především rekonstrukce a stavební úpravy, méně pak samostatná zateplení, demolice různých objektů v mnoha stavebních oborech od objektů pro bydlení, občanskou vybavenost pro různé účely až po stavby pro dopravu a průmysl. Některé ze staveb prošly tu menší, jindy ale též větší, viditelnou proměnou – na následující kolekci dvojic sousedních snímků je vždy vlevo původní stav, vpravo po úpravě:

Se stavbami zajišťujeme též potřebné související realizace inženýrských sítí, technických zařízení, terénních úprav, komunikací, oplocení, vybavení interiérů apod.:

Máme zkušenosti s prováděním staveb se všemi běžnými nosnými konstrukčními systémy (zdivo, ocel, dřevo, beton monolitický i prefabrikovaný, jejich kombinace), se statickým zajištěním objektů, s odstraňováním staveb, prováděním prací ve vícesměnném i nepřetržitém provozu investorů.

Prováděli jsme práce na stavbách situovaných v památkové zóně i na stavbách zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky:

V rámci provádění staveb můžeme zajistit i související technické činnosti, které jsou nezbytné k jejich realizaci.