Naše služby

Stavební společnost REDOMO a.s. se zabývá především prováděním staveb z pozice generálního dodavatele a též odstraňováním staveb nepotřebných. Za dobu existence firmy jsme prováděli a v současné době provádíme stavební činnost zejména v kraji Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském a v Praze, méně pak i v některých dalších regionech České republiky.

Provádíme nejen novostavby, ale v posledních letech především rekonstrukce, stavební úpravy, zateplení i demolice různých objektů v mnoha stavebních oborech od objektů pro bydlení, občanskou vybavenost pro různé účely až po stavby pro dopravu a průmysl. Některé ze staveb prošly tu menší, jindy ale též větší viditelnou proměnou (z dvojic sousedních snímků je vždy vlevo původní stav, vpravo po úpravě).

Se stavbami zajišťujeme též potřebné související realizace inženýrských sítí, technických zařízení, terénních úprav, komunikací, oplocení, vybavení interiérů apod.

Máme zkušenosti s prováděním staveb se všemi běžnými nosnými konstrukčními systémy (zdivo, ocel, dřevo, beton monolitický i prefabrikovaný, jejich kombinace), se statickým zajištěním objektů, s odstraňováním staveb, prováděním prací ve vícesměnném i nepřetržitém provozu investorů.

Prováděli jsme práce na stavbách situovaných v památkové zóně i na stavbách zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

V rámci provádění staveb můžeme zajistit i související technické činnosti, které jsou nezbytné k jejich realizaci.Fotodokumentaci a bližší údaje některých z provedených staveb si můžete prohlédnout zde:

Stavby pro bydlení a rekreaci

Stavby občanské vybavenosti (včetně staveb pro obchod a služby)

Stavby pro průmysl a dopravu

Demolice

Zateplení objektů