Informace o společnosti

Stavební a obchodní firma REDOMO s.r.o. byla založena v prosinci roku 1996 a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 8.1.1997.

V letech 1997 a 1998 zajišťovala převážně inženýrskou činnost (především pro výstavbu bytových jednotek a rodinných domů) a menší stavební akce, zejména při rekonstrukcích a dostavbách stávajících staveb.

Od ledna 1999 se společnost začala zabývat také výrobní činností a začala provádět i rozsáhlejší novostavby a rekonstrukce.

V roce 2000 firma navýšila základní kapitál na 1,0 mil. Kč a dne 1.5.2000 se transformovala na REDOMO a.s. Dne 25.6.2007 akciová společnost navýšila základní kapitál na 2,1 milionu Kč.

Současným předmětem činnosti firmy je provádění staveb různého druhu a účelu. Provádíme především stavby pro občanskou vybavenost, průmysl a dopravu, dále pro bydlení a rekreaci a též zajišťujeme odstranění stávajících staveb. Provádíme jak novostavby, tak i kompletní a částečné rekonstrukce, stavební úpravy a opravy staveb.


Obchodní firma:REDOMO a.s.
Sídlo: Vážní 1064
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Česká republika
Obchodní rejstřík:společnost je ode dne 01.05.2000 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2062
Statutární orgán:Ing. Jiří Kliment, ml. – předseda představenstva
Ing. Petr Přikryl – člen představenstva
Ing. Jiří Kliment – člen představenstva
IČ:259 37 499
DIČ:CZ 259 37 499
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Hradec Králové
č. ú.: 27-2037470267/0100
Telefon:495 518 481, 777 609 832
E-mail:redomo@redomo.cz
Webové stránky: www.redomo.cz
Datová schránka:mwifzad

Aktuální údaje o firmě můžete získat na webových stránkách  úřadů:

– Obchodní (Veřejný) rejstřík a Sbírka listin

– Registr živnostenského podnikání

– Registr plátců DPH

– Insolvenční rejstřík


Sídlo firmy na interaktivní mapě

Navigace:  50.2231906 N, 15.8589069 E (Zdroj mapového podkladu: “Mapy.cz”)


Technické a materiálové zázemí

Firma sídlí ve vlastním provozním areálu ve Vážní ulici ve Skladištní oblasti ve východní části Hradce Králové. V areálu jsou vedle správní administrativní budovy kryté skladové prostory,  dostatečné volné skladovací a parkovací plochy.

Společnost vlastní pro svou činnost výchozí dostatečné technické vybavení – nákladní a osobní vozidla, široký sortiment vlastních pracovních prostředků pro vlastní provádění staveb i zařízení stavenišť.

Zásobování staveb firmy REDOMO a.s. je zajišťováno v souladu s vnitřními platnými dokumenty integrovaného systému managementu jakosti. Společnost disponuje dostatečnými skladovými prostory (včetně krytých) pro dočasné uložení materiálu. Na dodávky materiálů, potřebných pro provádění zakázek, máme uzavřeny dlouhodobé dohody s významnými společnostmi obchodujícími se stavebními materiály.

Firma REDOMO a.s. provádí kontrolu dodávaných materiálů, aby byly dodrženy podmínky stanovené stavebním zákonem, souvisejícími předpisy a technickými normami.


Personální zázemí

Přehled rozhodujících osob odpovědných za provádění prací

JménoFunkce
Ing. Jiří Kliment, ml.Předseda představenstva a odpovědný zástupce
Ing. Petr PřikrylČlen představenstva
Ing. Jiří KlimentČlen představenstva

Autorizované osoby

JménoAutorizace v oboru, specializaci
Ing. Jiří Kliment, ml.Autorizovaný inženýrPozemní stavby
Ing. Petr PřikrylAutorizovaný technikPozemní stavby
Ing. Bronislav DvořákAutorizovaný technikPozemní stavby
TPS – Vytápění a vzduchotechnika
TPS – Zdravotní technika
Josef NovotnýAutorizovaný stavitelPozemní stavby
Jiří ZadinaAutorizovaný stavitelPozemní stavby
Pavel DufekAutorizovaný technikPozemní stavby

Společnost spolupracuje s mnoha odbornými firmami, kterými zajišťuje výkony, které sama neprovádí.

Firma vlastními kapacitami provádí přípravu, projednání a provádění staveb.

Mnozí z pracovníků firmy jsou schopni vykovávat aktivity z více oborů a disponují oprávněními pro výkon činností, pro které jsou požadována zvláštní oprávnění. Řada pracovníků je odborně proškolena výrobci a distributory speciálních stavebních hmot a technologií.


Pojištění společnosti

Firma REDOMO a.s. je schopna zajistit pojištění zakázek ve dvou stupních. První představuje jeho stávající pojištění sjednané u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, které se univerzálně vztahuje na prováděné činnosti (tj. zejména na provádění všech jím realizovaných staveb) pro každý pojistný případ a druhým bývá v případě požadavku objednatele nová konkrétní pojistná smlouva (nebo dodatek ke stávající pojistné smlouvě), uzavřená výhradně pro účely realizace konkrétní zakázky, kterou se definují další pojistné podmínky, které nejsou ve stávajícím pojištění obsaženy (například zvýšení limitu pojistného, pojištění specifických rizik apod.).

Stávající pojištění společnosti

DruhVýše
Základní pojištění odpovědnosti za škody60 mil. Kč
Čisté finanční škody1 mil. Kč
Odpovědnost za věci užívané1 mil. Kč
Náhrada nákladů ze zdravotního a nemocenského pojištění5 mil. Kč
(U všech položek je spoluúčast 5 000 Kč)


Informace pro akcionáře