Informace o společnosti

Stavební a obchodní firma REDOMO s.r.o. byla založena v prosinci roku 1996 a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 8.1.1997.

V letech 1997 a 1998 zajišťovala převážně inženýrskou činnost (především pro výstavbu bytových jednotek a rodinných domů) a menší stavební akce, zejména při rekonstrukcích a dostavbách stávajících staveb.

Od ledna 1999 se společnost začala zabývat také výrobní činností a začala provádět i rozsáhlejší novostavby a rekonstrukce.

V roce 2000 firma navýšila základní kapitál na 1,0 mil. Kč a dne 1.5.2000 se transformovala na REDOMO a.s. Dne 25.6.2007 akciová společnost navýšila základní kapitál na 2,1 milionu Kč.

Současným předmětem činnosti firmy je provádění staveb různého druhu a účelu. Provádíme především stavby pro občanskou vybavenost, průmysl a dopravu, dále pro bydlení a rekreaci a též zajišťujeme odstranění stávajících staveb. Provádíme jak novostavby, tak i kompletní a částečné rekonstrukce, stavební úpravy a opravy staveb.

Základní údaje o firmě

Obchodní firma:REDOMO a.s.
Sídlo: Vážní 1064
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Česká republika
Obchodní rejstřík:společnost je ode dne 01.05.2000 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2062
Statutární orgán:Ing. Jiří Kliment, ml. - předseda představenstva
Ing. Petr Přikryl - člen představenstva
Ing. Jiří Kliment - člen představenstva
IČ:259 37 499
DIČ:CZ 259 37 499
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Hradec Králové
č. ú.: 27-2037470267/0100
Telefon:495 518 481, 777 609 832
E-mail:redomo@redomo.cz
Webové stránky: www.redomo.cz
Datová schránka:mwifzad

Další údaje

Technické a materiálové zázemí společnosti
Personální zázemí společnosti
Pojištění společnosti
Informace pro akcionáře


Zobrazení sídla firmy na interaktivní mapě

Navigace:  50.2231906 N, 15.8589069 E (Zdroj mapového podkladu: “Mapy.cz”)