Realizované stavby

Do současné doby jsme prováděli mnohé stavby pro různé oblasti jejich účelu.

Stavby pro bydlení, rekreaci a ubytování

V této oblasti jsme prováděli novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy, zateplení i demolice objektů.

V posledních době se v této oblasti zaměřujeme spíše na stavby bytových a řadových domů – na jejich rekonstrukce, stavební úpravy a novostavby.


Stavby občanské vybavenosti

V této oblasti jsme prováděli novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy, zateplení i demolice různých objektů:

 • autoservisů včetně prodejních prostor autosalonů pro osobní i nákladní vozy;
 • administrativních budov;
 • budov pro veřejnou správu a služby;
 • škol a mateřských školek;
 • ubytoven a vyskoškolských kolejí;
 • zařízení pro zdravotní a sociální péči;
 • kulturních zařízení;
 • areálů a objektů pro sport a tělovýchovu;
 • bazénů;
 • kuchyňských provozů;
 • pro obchod, služby a zábavu;
 • pro soukromé obchodní firmy.

Stavby občanské vybavenosti různého rozsahu a účelu provádíme průběžně stále.


Stavby pro dopravu a průmysl

V této oblasti jsme prováděli novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy, zateplení i demolice různých objektů:

 • administrativních provozů objektů pro dopravu, výrobu a skladování;
 • skladových a výrobních budov, hal, přístřešků, venkovních ploch;
 • komunikací a sadových úprav.

Mnohé práce jsme prováděli za nepřerušeného provozu i výroby probíhající nepřetržitě ve vícesměnném provozu i za každých klimatických podmínek.

Stavby pro dopravu a průmysl různého rozsahu a účelu provádíme průběžně stále.


Demolice

V této oblasti jsme prováděli demolice:

 • rodinných domů včetně doplňkových staveb;
 • objektů pro rekreaci;
 • zemědělských areálů včetně doplňkových staveb;
 • provozních objektů pro dopravu a služby;
 • průmyslových objektů.

Po provedení demolic jsme realizovali dočasné nebo konečné úpravy terénu.

Demolice provádíme zejména postupným rozebíráním objektů s tříděním materiálů; na některých stavbách jsme prováděli též drcení stavební suti pro její další využití.

Některé z prací probíhaly za současného provádění dočasných nebo trvalých statických opatření zachovávaných budov.

Máme zkušenosti s demolicemi objektů s nosnými konstrukcemi ze dřeva, zdiva, oceli, monolitického i prefabrikovaného betonu, se stavbami obsahujícími nebezpečné hmoty i u kterých je nutno současně zachovat či upravit inženýrské sítě nebo technická zařízení.


Zateplení obvodových plášťů objektů

Zateplené novostavby, dodatečně zateplené objekty.