Reference

Stavby pro bydlení a rekreaci

Počet fotografií: 18

Bytové domy, rodinné domy, rekreační objekty


Stavby občanské vybavenosti

Počet fotografií: 63

Budovy a objekty pro výuku a výchovu, zdravotní a sociální péči, kulturu, tělovýchovu a sport, správu a administrativu, obchod a služby, …

Stavby pro průmysl a dopravu

Počet fotografií: 14


Demolice

Počet fotografií: 6

Demolice bytových, průmyslových a zemědělských objektů.

Zateplení objektů

Počet fotografií: 34

Zateplené novostavby, dodatečně zateplené objekty.

U listů s více stavbami se zateplení může týkat jen některých z uvedených staveb.