Informace pro akcionáře

Momentálně nemáme žádné aktuální informce.

Poslední zpráva pro naše akcionáře byla tato pozvánka na valnou hromadu, která se konala 25. května 2018: